Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Oceňovanie majetku a záväzkov > Obstarávacie cena od 1.1.2016 - spresnenie definície

Obstarávacie cena od 1.1.2016 - spresnenie definície

Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 431/20023 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, od 1.1.2016 došlo k spresneniu definície obstarávacej ceny (§ 25 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve).

Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

FAQ

Otázka č. 1 – Ocenenie DHM obstaraného kúpou
Účtovná jednotka obstarala stroj, ktorý sa chystá zaradiť do užívania. Na tento stroj jej bola poskytnutá zľava. Aká bude obstarávacia cena, z ktorej sa budú rátať odpisy? Bude to cena so zľavou alebo bez zľavy?
Odpoveď:
Do obstarávacej ceny stroja patria všetky náklady súvisiace s jeho obstaraním do času uvedenia tohto majetku do užívania (napr. doprava alebo montáž). Zľava z ceny znižuje náklady na jeho obstaranie, a preto je potrebné, aby sa premietla do obstarávacej ceny stroja. Odpisy sa tak budú rátať z obstarávacej ceny po jej znížení.