Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Právo na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

Právo na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku