Úvod > Daňový poriadok > Záväzné stanovisko

Záväzné stanovisko

  • Záväzné stanovisko

    Daňový subjekt môže písomne požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko ...