Daňová evidencia

  • Daňová evidencia

    Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatn...