Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (je obchodník) > Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta z iného členského štátu pre platiteľa - obchodníka s autami

Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta z iného členského štátu pre platiteľa - obchodníka s autami

Daňový režim – uplatnenie dane a nárok na odpočet dane pri kúpe ojazdeného auta od platiteľa z iného členského štátu u tuzemského platiteľa, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, je závislé od daňového režimu v akom ho predávajúci dodal.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Kúpa ojazdeného auta od platiteľa z iného členského štátu
Naša SRO-čka je platiteľom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH. Zaoberáme sa kúpou a predajom ojazdených áut. V tomto mesiaci kupujeme ojazdené auto od rakúskeho platiteľa dane - spoločnosti Schwarzkopf Professional, Kärntner Ring 14, 1010 Vienna, Austria, VAT IN: AT 1234567890.  Má naša spoločnosť tento nákup auta samozdaniť presne tak, ako pri klasickom nadobudnutí tovaru z iného členského štátu?
Odpoveď
Keďže rakúska spoločnosť je platiteľom dane, auto používala ako platiteľ na dodávanie tovarov a služieb, predáva ho v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva (čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES = § 43 zákona o DPH v SR), čo je uvedené aj na vyhotovenej faktúre výrazom “Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -  Steuerfreie Leistung“  (Oslobodená intrakomunitárna dodávka - oslobodené od dane), potom kupujúca spoločnosť, aj keď používa daňový režim pre predaj použitého tovaru (§ 66 zákona o DPH), nadobúda  auto v tuzemsku  (§ 11 zákona o DPH), pri ktorom je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, čo znamená, že uplatňuje tzv. “samozdanenie“. Kupujúca spoločnosť má možnosť odpočítať si daň za predpokladu, že všetky ostatné podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 a § 51 ods. 1 písm. c) zákona o DPH sú splnené.
 
Otázka č. 2 - Kúpa ojazdeného auta od obchodníka s použítým tovarom 
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, kšeftujem s ojazdenými autami. V Čechách som kúpil ojazdené auto FIAT PUNTO za 22 000 CZK  v autobazáre ACB AUTA s.r.o., Náměstí 55, 373 81 Kamenný Újezd, Česká republika. Hoci tento autobazár je platiteľom dane, na faktúre nie je uvedená česká DPH, zrejme používa osobitné uplatňovanie dane pri predaji použitého tovaru. Som povinný zaplatiť daň na Slovensku z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu?
Odpoveď
Keďže český platiteľ je obchodníkom s použitým tovarom a ojazdené auto predáva v režime uplatnenia osobitnej  úpravy dane (čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES = § 66 zákona o DPH v SR), čo je uvedené aj na vyhotovenej faktúre výrazom “Osobitní režim marže – zdanení přirážky“ alebo “Prodej použitého zboží – zdanení přirážky“, potom kupujúci platiteľ nenadobúda  auto v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH a tým  tzv. “samozdanenie“ sa neuplatňuje a nie je osobou povinnou platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu  nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť si odpočítať daň.
 
Otázka č. 3 - Kúpa ojazdeného auta od platiteľa s oslobodenou činnosťou
Vlastním autobazár a som platiteľom dane (registrovaný podľa § 4) zákona o DPH.  Vyskytla sa mi výhodná kúpa ojazdeného “É-čkového MEĎAČIKA“ od Hartmannspital, Nikolsdorfer Gasse 26, 1050 Wien,  IČ pre DPH:  AT 9876543210, avšak neviem ako postupovať ďalej, pretože doteraz som kupoval len autá v iných autobazároch alebo od občanov. Nemocnica je však platiteľom dane a IČ pre DPH z faktúry som overil vo VIES-e. Mám povinnosť zaplatiť DPH v SR?
Odpoveď
Keďže rakúska nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí medzi služby od dane oslobodené (v SR je to § 29 zákona o DPH), ojazdené auto predáva v režime oslobodeného dodania (čl.136 smernice Rady 2006/112/ES = § 42 zákona o DPH v SR), čo je uvedené na faktúre výrazom “Steuerfreie Leistung“ (oslobodené plnenie), kupujúci síce má nadobudnutie auta v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), avšak podľa § 44 písm. a) zákona o DPH je toto nadobudnutie auta oslobodené od dane a nevzniká  povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu  nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť si odpočítať daň.
 
Otázka č. 4 - Kúpa ojazdeného auta od neplatiteľa z iného členského štátu 
Kupujem a predávam ojazdené autá, som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Kúpil som postaršiu HONDU CR-V od maďarského podnikateľa, avšak pri overovaní IČ pre DPH som zistil, že  nie je registrovaný platiteľ dane. Znamená to, že postupujem tak, ako pri kúpe ojazdeného auta od občana?
Odpoveď
Keďže maďarský podnikateľ nie je registrovaným platiteľom dane, ojazdené auto predáva ako neplatiteľ dane –  mimo daňového režimu DPH, z tohto dôvodu u kupujúceho sa neuvažuje o nadobudnutí  auta v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), nevzniká mu povinnosť platiť daň a tým nemá možnosť odpočítanie dane.