Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (je obchodník) > Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta v tuzemsku pre platiteľa - obchodníka s autami

Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta v tuzemsku pre platiteľa - obchodníka s autami

Daňový režim – uplatnenie dane a nárok na odpočet dane pri kúpe ojazdeného auta v tuzemsku u tuzemského platiteľa, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, je závislé od daňového režimu v akom ho predávajúci dodal.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Kúpa ojazdeného auta v tuzemsku od platiteľa s daňou
Naša SRO-čka sa zaoberá nákupom a predajom motorových vozidiel,  je platcom DPH (registrácia podľa § 4 zákona o DPH). Zakúpili sme PRAGU V3S od spoločnosti VÁHOMOST, s.r.o. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČ DPH: SK2020112233 za cenu 12 000 eur s daňou. Môže naša spoločnosť uplatniť odpočet dane, aj keď sme spoločnosť, ktorá kupuje a predáva použitý tovar a uplatňuje pri predaji § 66 zákona o DPH – zdaňujeme len maržu?
Odpoveď
Keďže predávajúca spoločnosť  je registrovaným platiteľom dane a auto používala ako platiteľ na svoje podnikateľské aktivity, pri predaji auta (majetku) má povinnosť  k predajnej cene uplatniť daň - vzniká jej daňová povinnosť  (§ 69 ods.1 zákona o DPH) a z tohto dôvodu kupujúca spoločnosť má možnosť odpočítať si daň za predpokladu, že všetky ostatné podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 a § 51 ods. 1 písm. c) zákona o DPH sú splnené, keďže obchodník s použitým tovarom má možnosť aj pri predaji použitého tovaru použiť bežný režim.
 
Otázka č. 2 - Kúpa ojazdeného auta v tuzemsku od platiteľa s oslobodenou činnosťou
Prevádzkujem autobazár, som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Ako mám postupovať, keď kupujem ojazdenú sanitku od registrovaného platiteľa dane spoločnosti MUDR s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie, Mýtna 25, 811 01 Bratislava, IČ pre DPH: SK2020332211. V prípade, že mi sanitku predajú s DPH, môžem si uplatniť odpočet dane?
Odpoveď
Keďže neštátne zdravotnícke zariadenie poskytuje služby od dane oslobodené podľa § 29 zákona o DPH, ojazdené auto predáva v režime oslobodeného dodania od dane podľa § 42 zákona o DPH a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.
 
Otázka č. 3 - Kúpa ojazdeného auta v tuzemsku kategórie M1 od platiteľa dane
Som platiteľ dane (registrácia podľa § 4 zákona o DPH) a kšeftujem s autami. Od registrovaného platiteľa dane, overil som IČ pre DPH: SK2020332211 a je platné, kupujem  zánovný CITROEN BERLINGO (bez mriežky, kategória M1). Prečo si nemôžem uplatniť odpočet dane, keď auto kupujem od tuzemského platiteľa dane?
Odpoveď
Keďže predávajúci platiteľ dane na motorové vozidlo kategórie M1 si nemohol uplatniť odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009,  auto predáva v režime oslobodeného dodania od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH, a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.
 
Otázka č. 4 - Kúpa ojazdeného auta v tuzemsku od obchodníka s použitým tovarom
Náš autobazár AAA je platcom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Pre zákazníka kupujeme ojazdené úžitkové vozidlo v autobazáre  DAREX, tiež platiteľ DPH. Pri tejto kúpe máme použiť iný, špeciálny  postup, obdobne, ako pri kúpe od platiteľa oproti kúpe od občana? A čo odpočet dane?
Odpoveď
Keďže autobazár je obchodníkom s použitým tovarom, ojazdené auto predáva v režime uplatnenia osobitnej  úpravy dane podľa  § 66 zákona  o DPH, kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.
 
Otázka č. 5 - Kúpa ojazdeného auta od neplatiteľa registrovaného len podľa § 7a zákona o DPH
Prevádzkujem autobazár a som platca dane (§ 4 zákona o DPH). Výhodne kupujem postaršie auto od podnikateľa, ktorý je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH. Ako je to s DPH?
Odpoveď
Keďže tuzemská zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH má postavenie neplatiteľa DPH, ojazdené auto predáva ako neplatiteľ dane –  mimo daňového režimu DPH (neplatiteľ pri predaji nemôže k cene uplatňovať DPH) a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.