Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Oprava nesprávne priznaného daňového bonusu v prospech zamestnanca

Oprava nesprávne priznaného daňového bonusu v prospech zamestnanca