Spotreba pohonných látok

  • Spotreba PHL

    Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude p...
  • Spotreba PHL elektromobilov

    Spotreba PHL elektromobilov V prípade elektromobilov je pohonnou látkou elekt...