Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Aké sú podmienky vzniku práva na odpočítanie dane > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 -  Odpočítanie dane, ak tovar neopustil územie SR
Podnikateľ A z SR predá tovar podnikateľovi B z ČR. Podnikateľ B predá tovar podnikateľovi C zo SR. Tovar je fyzicky dodaný priamo na Slovensku od podnikateľa A k podnikateľovi C. Má podnikateľ B a podnikateľ C právo na odpočítanie dane?
Odpoveď
Tovar neopustil SR, preto ide výlučne o dodávky tovaru v tuzemsku. Podnikateľ B z ČR sa musí registrovať pre DPH na Slovensku. Podnikateľ B je povinný v daňovom priznaní priznať daň z dodania tovaru podnikateľovi C a súčasne je oprávnený odpočítať daň fakturovanú podnikateľom A. Podnikateľ C je oprávnený odpočítať daň zaplatenú alebo splatnú z tovaru dodaného podnikateľom B.