Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Pomerné odpočítanie dane > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Uvádzanie údajov do koeficientu
Podnikateľ, ktorý podniká od roku 2013, sa stal platiteľom dane 1. 3. 2015. Okrem činností, pri ktorých mu vzniká daňová povinnosť, poskytne aj plnenia oslobodené od dane, pri ktorých nemá nárok na odpočítanie dane. Aké údaje uvádza platiteľ dane pri výpočte koeficientu po skončení kalendárneho roka (§ 50 ods. 4 zákona o DPH) do čitateľa a menovateľa koeficientu, t.j. výnosy (príjmy) za celý kalendárny rok 2015 alebo len výnosy (príjmy) od 1. 3. 2015?
Odpoveď
Po skončení kalendárneho roka pri výpočte koeficientu podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH platiteľ dane uvádza v čitateli aj v menovateli koeficientu výnosy (príjmy) za obdobie, v ktorom mal postavenie platiteľa dane, t.j. výnosy (príjmy) od 1. 3. 2015.