Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Kultúrne služby

Kultúrne služby

  • Kultúrne služby

    Kultúrne služby vrátane dodania tovarov úzko s nimi súvisiacich sú oslobodené od...