Inventarizácia

  • Inventarizácia

    Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzk...