Úvod > Daň z motorových vozidiel > Predmet dane z MV > Predmet dane z motorových vozidiel

Predmet dane z motorových vozidiel

Motorové vozidlo a prípojné vozidlo (ďalej len „vozidlo“) na účely určenia predmetu dane musí spĺňať tieto tri podmienky:
 
          1. Vozidlo patrí do kategórie L, M, N a O.          
          2. Je evidované v Slovenskej republike.
          3. Používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
 
          
FAQ
 

Otázka č. 1 - vozidlo evidované v SR
Podnikateľ používa na podnikanie v Rakúsku vozidlo kategórie M1, ktoré má pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike.
Odpoveď
Vozidlo je predmetom dane, pretože sa používa na podnikanie a je evidované v Slovenskej republike.

Otázka č. 2 - vozidlo evidované v zahraničí
Podnikateľ používa na podnikanie v Slovenskej republike vozidlo, ktoré je evidované v Českej republike.
Odpoveď
Vozidlo i napriek tomu, že sa používa na podnikanie v Slovenskej republike, nie je predmetom dane, pretože je evidované mimo územia Slovenskej republiky.

Otázka č. 3 - prerušenie používania vozidla evidovaného v SR z dôvodu dlhodobej opravy vozidla
Je vozidlo predmetom dane aj počas dlhodobej opravy vozidla?
Odpoveď
Nakoľko nepoužívanie vozidla z dôvodu dlhodobej opravy vozidla nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, vozidlo evidované v  Slovenskej republike je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia. 
 
Otázka č. 4 - dlhodobá práceneschopnosť

Je vozidlo predmetom dane aj počas dlhodobej práceneschopnosti  SZČO?
Odpoveď
Ani pri dlhodobej práceneschopnosti vozidla nedôjde k prerušeniu samotnej podnikateľskej činnosti, preto vozidlo evidované v  Slovenskej republike je predmetom dane aj v tomto prípade počas celého zdaňovacieho obdobia.