Úvod > Daň z motorových vozidiel > Predmet dane z MV > Predmetom dane nie je vozidlo

Predmetom dane nie je vozidlo

Dani z motorových vozidiel nepodlieha vozidlo:
•    ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,
•    ktoré je v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II (v dokladoch vozidla) označené ako špeciálne vozidlo.

Pre účely vylúčenia vozidla z predmetu dane pri špeciálnom vozidle musia byť splnené súčasne nasledovné podmienky:
•    vozidlo musí byť určené na vykonávanie špeciálnych činností,
•    vozidlo nie je určené na prepravu,
•    v dokladoch vozidla  je označené ako špeciálne vozidlo - nie špeciálne nákladné vozidlo.
 
 
Otázka č. 1 - nákladné špeciálne vozidlo
Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo, ktoré je v doklade vyznačené ako nákladné vozidlo špeciálne – nosič výmenných nadstavieb. Je vozidlo predmetom dane?
Odpoveď
V tomto prípade ide o „nákladné špeciálne“ vozidlo,  ktoré je určené na prepravu, preto vozidlo je predmetom dane (nie sú splnené všetky tri podmienky - viď. vyššie). 
 
 
Otázka č. 2 - pohrebné vozidlo
Podnikateľ používa na podnikanie pohrebné vozidlo, ktoré je v doklade vyznačené ako špeciálne  vozidlo. Je takéto vozidlo predmetom dane?
Odpoveď
Aj v tomto prípade ide o vozidlo určené na prepravu, preto predmetné vozidlo nie je možné vylúčiť z predmetu dane.
 
 
Otázka č. 3 - vysokozdvižná plošina
Podnikateľ používa na podnikanie vysokozdvižnú plošinu, ktorá  je v doklade  označená ako špeciálne  vozidlo. Je vozidlo predmetom dane?
Odpoveď
Vozidlo – zdvíhacia plošina, v doklade označená ako „špeciálne vozidlo“ nie je určená na prepravu a spĺňa súčasne všetky tri vyššie uvedené podmienky potrebné pre  vylúčenie  vozidla z predmetu dane. Predmetné vozidlo nepodlieha dani  z motorových vozidiel.
 
 
Otázka č. 4 - vyprosťovacie vozidlo
Vozidlo  s druhom karosérie: SG VYPROSŤOVACIA sa používa na vyprosťovanie vozidiel po havárii. Je vozidlo predmetom dane?
Odpoveď
Vozidlo  s druhom karosérie: SG VYPROSŤOVACIA v doklade vozidla označená ako „špeciálne vozidlo“ nie je určená na prepravu a spĺňa  podmienky potrebné pre vylúčenie vozidla z predmetu dane. Predmetné vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel.