Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Povinnosti platiteľa dane (príjmu) pri výplate príjmu nerezidentovi SR > Oznamovacia povinnosť rezidenta SR a nerezidenta SR so stálou prevádzkarňou na území SR

Oznamovacia povinnosť rezidenta SR a nerezidenta SR so stálou prevádzkarňou na území SR