Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka - fyzická osoba podnikateľ účtujúca v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve účtovnú závierku neschvaľuje a tým nepodáva ani oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. 

FAQ

Otázka č. 1 –  Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky - podvojné účtovníctvo
Fyzická osoba -  účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo. K 31.12.2015 zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú uložila v  lehote na podanie daňového priznania  (v predĺženej lehote do 30.6.2016) do RÚZ. Má povinnosť táto účtovná jednotka uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?
Odpoveď
V uvedenom prípade účtovná jednotka nemá povinnosť schvaľovať účtovnú závierku, preto do RÚZ neukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Otázka č. 2 –  Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky - jednoduché účtovníctvo
Fyzická osoba -  účtovná jednotka vedie jednoduché účtovníctvo. K 31.12. zostavila účtovnú závierku, ktorú uložila v  lehote na podanie daňového priznania  do RÚZ. Podáva táto osoba aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?
Odpoveď
Účtovná jednotka - fyzická osoba podnikateľ účtujúca či už v JÚ alebo v PÚ nepodáva oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, pretože účtovnú závierku neschvaľuje.