Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zaokrúhľovanie dane, preddavkov

Zaokrúhľovanie dane, preddavkov

 • Zaokrúhľovanie od roku 2020

  S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matema...
 • Daňový bonus

  Postup platný do 31.12.2019 - daňový bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. ...
 • Nezdaniteľné časti základu dane

  Postup platný do 31.12.2019 - nezdaniteľné časti základu dane sa zaokrúhľujú na ...
 • Nepeňažný príjem

  Postup platný do 31.12.2019 - nepeňažný príjem vo forme poskytnutia motorového v...
 • Zdaniteľná mzda

  Postup platný do 31.12.2019 - zdaniteľná mzda sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol....
 • Preddavky

  Postup platný do 31.12.2019 - preddavky na daň zo závislej činnosti sa zaokrúhľu...
 • Daň

  Postup platný do 31.12.2019 - daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. FAQ ...
 • Základ dane

  Postup platný do 31.12.2019 - základ dane z príjmov zo závislej činnosti sa zaok...