Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Zaokrúhľovanie dane, preddavkov

Zaokrúhľovanie dane, preddavkov

 • Daňový bonus

  Daňový bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. _FAQ_ _Otázka - Daňový b...
 • Nezdaniteľné časti základu dane

  Nezdaniteľné časti základu dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor. FAQ O...
 • Nepeňažný príjem

  Nepeňažný príjem vo forme poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na služo...
 • Zdaniteľná mzda

  Zdaniteľná mzda sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. _FAQ_ Otázka Ako sa zaokrúh...
 • Preddavky

  Preddavky na daň zo závislej činnosti sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. _FAQ_...
 • Daň

  Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. _FAQ_ Otázka Ako sa zaokrúhli vypočítan...
 • Základ dane

  Základ dane z príjmov zo závislej činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. ...