Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zaokrúhľovanie > Zaokrúhľovanie - postup platný do 31.12.2019

Zaokrúhľovanie - postup platný do 31.12.2019

Zaokrúhľovanie - postup platný do 31.12.2019:

  • daňový bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor,
  • nezdaniteľné časti základu dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor,
  • nepeňažný príjem vo forme poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol,
  • zdaniteľná mzda sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol,
  • preddavky na daň zo závislej činnosti sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol,
  • daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol,základ dane z príjmov zo závislej činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 

FAQ

Otázka č. 1
Ako sa zaokrúhli vypočítaný záíklad dane v sume  386,4322?
Odpoveď
Vypočítaný základ dane sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 386,43 eur.

Otázka č. 2
Ako sa zaokrúhli vypočítaná daň v sume 58,996?
Odpoveď
Vypočítaná daň sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 58,99 eura.


Otázka č. 3
Ako sa zaokrúhli vypočítaný preddavok v sume  231,2674?
Odpoveď
Preddavok sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 231,26 eura.


Otázka č. 4
Ako sa zaokrúhli vypočítaná zdaniteľná mzda v sume 623,589?
Odpoveď
Zdaniteľná mzda sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 623,58 eura.


Otázka č. 5
Ako sa zaokrúhli suma vo výške 1% vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na služobné a súkromné účely vypočítaná vo výške 74,589?
Odpoveď
Vypočítaná suma takéhoto nepeňažného plnenia sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 74,58 eura.


Otázka č. 6
Ako sa zaokrúhli nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka za rok 2015 až 2019?
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2015  až 2017 je  suma vo výške 3 803,33 eura (19,2- násobok sumy platného životného minima 198,09), tzn.  suma 3 803,328 eura zaokrúhlená na eurocenty nahor (ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 19 809 eur t.j. 100- násobok sumy  platného životného minima 198,09).

 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2018 je suma 3 830,02 eura (19,2- násobok sumy platného životného minima 199,48), tzn.  suma 3 830,016 eura zaokrúhlená na eurocenty nahor (ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 19 948,00 eur,  t.j. 100- násobok sumy  platného životného minima 199,48).
 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2019 je suma 3 937,35 eura (19,2- násobok sumy platného životného minima 205,07), tzn. suma 3 937,344 eura zaokrúhlená na eurocenty nahor (ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 20 507,00 eur, t.j. 100- násobok sumy platného životného minima 205,07).

Otázka č. 7 - Daňový bonus od 1.7.2013

Ako sa vypočíta výška daňového bonusu platná od 1.7.2013?
Odpoveď
Výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30.6.2013 v sume 21,03 eura sa s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje na sumu 21,41 eura mesačne, t.j. zvýšenie o sumu 0,38 eura zaokrúhlenú nahor (21,03 x 1,8 % = 0,37854).
 
Výška daňového bonusu sa od júla 2014 nemenila z dôvodu, že sa nemenila výška životného minima. Tzn., že mesačná suma daňového bonusu je 21,41 eura.
 
Uvedená výška mesačného daňového bonusu platí aj v zdaňovacom období 2015 až 2017.