Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, kde nebola odpočítaná daň

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, kde nebola odpočítaná daň