Účtovné obdobie

  • Účtovné obdobie

    Účtovným obdobím môže byť: * kalendárny rok a * hospodársky rok. Účtovn...