Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ