Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Registrácia pri dodaní/prijatí služby do/z iného ČŠ > Dodanie/prijatie služby osobou, ktorá je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH

Dodanie/prijatie služby osobou, ktorá je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH

Ak osoba je už registrovaná podľa § 7 zákona o DPH (z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu), pri prijatí/dodaní služby z/do iného členského štátu už nepodáva žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Dodanie elektronických služieb, pričom poskytovateľ služby je už registrovaný pre daň podľa § 7 zákona o DPH
Slovenská zdaniteľná osoba je registrovaná pre daň z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.  V októbri 2023 ide poskytovať elektronické služby zdaniteľnej osobe so sídlom v Rakúsku. Je slovenská zdaniteľná osoba povinná pred poskytnutím uvedených služieb podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7a zákona o DPH?
Odpoveď
Ak je slovenská zdaniteľná osoba registrovaná pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH, pri poskytnutí elektronických služieb pre zdaniteľnú osobu z iného členského štátu už nepodáva žiadosť o registráciu pre daň a službu dodá pod IČ DPH, ktoré jej bolo pridelené v zmysle § 7 zákona o DPH.

Otázka č. 2 - Dodanie elektronických služieb, pričom poskytovateľ služby je už registrovaný pre daň podľa § 7 zákona o DPH
Slovenská zdaniteľná osoba je registrovaná pre daň z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.  V októbri 2023 ide poskytovať elektronické služby zdaniteľnej osobe so sídlom v Rakúsku. Je slovenská zdaniteľná osoba povinná pred poskytnutím uvedených služieb podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7a zákona o DPH?
Odpoveď
Ak je slovenská zdaniteľná osoba registrovaná pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH, pri poskytnutí elektronických služieb pre zdaniteľnú osobu z iného členského štátu už nepodáva žiadosť o registráciu pre daň a službu dodá pod IČ DPH, ktoré jej bolo pridelené v zmysle § 7 zákona o DPH.

Otázka č. 3 – Poskytnutie prepravných služieb podnikateľovi z Poľska
Slovenský podnikateľ registrovaný podľa § 7 zákona o DPH poskytuje službu prepravy tovaru inému podnikateľovi usadenému v Poľsku. Má slovenský podnikateľ povinnosť sa registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH?
Odpoveď
Nakoľko je už slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7 zákona o DPH, tak nemá povinnosť sa registrovať pre daň aj podľa § 7a zákona o DPH.

Otázka č. 4 – Prijatie reklamných služieb od českého podnikateľa
Predajca výpočtovej techniky, ktorý je zaregistrovaný pre DPH podľa § 7 zákona o DPH prijme reklamnú službu od českého podnikateľa. Má predajca povinnosť registrovať sa pre DPH podľa § 7a zákona o DPH pred prijatím služby?
Odpoveď
Predajca nemá povinnosť zaregistrovať sa pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, pretože už je registrovaný podľa § 7 zákona o DPH.

Otázka č. 5 – Poskytnutie služby sprostredkovania pre rakúsku spoločnosť
Slovenský podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona o DPH bude poskytovať služby sprostredkovania pre rakúsku spoločnosť. Má povinnosť požiadať o registráciu pre DPH podľa § 7a zákona o DPH pred poskytnutím týchto služieb?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ nemá povinnosť požiadať o registráciu pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, nakoľko už je zaregistrovaný podľa § 7 zákona o DPH.


Otázka č. 6 – Dodanie servisných prác na automobile pre taliansku firmu
Slovenský podnikateľ zaoberajúci sa servisom motorových vozidiel, ktorý je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona o DPH, poskytne svoje služby talianskej firme. Má slovenský podnikateľ povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7a zákona o DPH?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ nemá povinnosť požiadať o registráciu pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, pretože už je registrovaný podľa § 7 zákona o DPH.

Otázka č. 7 - Platba dane do výšky 5 eur osobou registrovanou podľa § 7a zákona o DPH
Som podnikateľ registrovaný podľa §7a zákona o DPH a v apríli 2023 som prijal len reklamnú službu od českej s.r.o. v hodnote 24 eur. Vznikla mi povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH vo výške 4,80 eur. Mám v povinnosť podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť sumu 4,80 eur?
Odpoveď
V danom prípade máte povinnosť podať daňové priznanie k DPH za obdobie apríl 2023, avšak sumu 4,80 eur nemusíte daňovému úradu uhradiť.