Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (nie je obchodník) > Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta v tuzemsku platiteľom (nie je obchodník s autami)

Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta v tuzemsku platiteľom (nie je obchodník s autami)

Daňový režim – nárok na odpočet dane pri kúpe ojazdeného auta od tuzemského platiteľa u tuzemského platiteľa, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, je závislé od daňového režimu v akom ho predávajúci dodal.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Kúpa ojazdeného auta v tuzemsku v bežnom režime
Naša SRO-čka je platcom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 31.07.2019  zakúpila PRAGU V3S od spoločnosti VÁHOMOST, s.r.o. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČ DPH: SK2020112233 za cenu 12 000 eur s daňou. Môže naša spoločnosť uplatniť odpočet dane, aj keď sa auto kupuje do majetku našej spoločnosti?
Odpoveď
Keďže predávajúca spoločnosť  je registrovaným platiteľom dane a auto používala ako platiteľ na svoje podnikateľské aktivity, pri predaji auta (majetku) má povinnosť  k predajnej cene uplatniť daň - vzniká jej daňová povinnosť  (§ 69 ods.1 zákona o DPH) a z tohto dôvodu kupujúca spoločnosť má možnosť odpočítať si daň za predpokladu, že všetky ostatné podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 a § 51 ods. 1 písm. c) zákona o DPH sú splnené.
 
Otázka č. 2 - Kúpa ojazdeného auta v tuzemsku používaného na oslobodené plnenia
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 19.04.2019 som od registrovaného platiteľa dane spoločnosti MUDR s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie, Mýtna 25, 811 01 Bratislava, IČ pre DPH: SK2020332211,  kúpil vyradený VW Passat. Na faktúre je uvedená len predajná cena a žiadny základ dane a daň. Je to správne?
Odpoveď
Keďže neštátne zdravotnícke zariadenie poskytuje služby od dane oslobodené podľa § 29 zákona o DPH, ojazdené auto predáva v režime oslobodeného dodania od dane podľa § 42 zákona o DPH a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.
 
Otázka č. 3 - Kúpa ojazdeného auta kategórie M1 od registrovaného platiteľa
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 22.12.2019 som od registrovaného platiteľa dane (IČ pre DPH: SK2020332211 v systéme overovania je platné) kúpil postarší CITROEN BERLINGO (bez mriežky, kategória M1). Prečo si nemôžem uplatniť odpočet dane, keď auto kupujem od tuzemského platiteľa dane?
Odpoveď
Keďže predávajúci platiteľ dane si na motorové vozidlo kategórie M1 nemohol uplatniť odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009,  auto predáva v režime oslobodeného dodania od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH, a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.
 
Otázka č. 4 - Kúpa ojazdeného auta v tuzemsku v režime osobitnej úpravy dane
Naša SRO-čka je platcom DPH, registrovaná podľa § 4 zákona o DPH. Keďže sme nemali dostatok kapitálu, kúpili sme v autobazáre DAREX  takú starú “šunku“ PEGEOUT BOXER  za 2 000 eur.  Prečo tento autobazár na faktúre nevyčíslil DPH, ktorú si chceme nárokovať ako nadmerný odpočet, veď je platiteľom dane? Neokráda štát?
Odpoveď
Keďže autobazár je obchodníkom s použitým tovarom, ojazdené auto predáva v režime uplatnenia osobitnej  úpravy dane podľa  § 66 zákona  o DPH, kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.
 
Otázka č. 5 - Kúpa ojazdeného auta od osoby registrovanej podľa § 7a
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Na nové nemám, preto chcem kúpiť postaršie auto od podnikateľa, ktorý je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH. Ako je to s DPH?
Odpoveď
Keďže tuzemská zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH má postavenie neplatiteľa DPH, ojazdené auto predáva ako neplatiteľ dane –  mimo daňového režimu DPH (neplatiteľ pri predaji  nemôže k cene uplatňovať DPH) a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň.