Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (nie je obchodník) > Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta z iného členského štátu platiteľom (nie je obchodník s autami)

Daňový režim pri kúpe ojazdeného auta z iného členského štátu platiteľom (nie je obchodník s autami)

Daňový režim – uplatnenie dane a nárok na odpočet dane pri kúpe ojazdeného auta od platiteľa z iného členského štátu u tuzemského platiteľa, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, je závislé od daňového režimu v akom ho predávajúci dodal.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Kúpa ojazdeného auta v bežnom režime s oslobodením
Naša SRO-čka je platiteľom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 26.01.2019  zakúpila ojazdené auto od spoločnosti Schwarzkopf Professional, Kärntner Ring 14, 1010 Vienna, Austria, VAT IN: AT 1234567890.  Má naša spoločnosť zaplatiť daň, t.j. samozdaniť túto kúpu tak, ako pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, aj keď auto sa kupuje do majetku našej spoločnosti?
Odpoveď
Keďže rakúska spoločnosť je platiteľom dane, auto používala ako platiteľ na dodávanie tovarov a služieb, predáva ho v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva (čl.138 smernice Rady 2006/112/ES = § 43 zákona o DPH v SR), čo je uvedené aj na vyhotovenej faktúre výrazom “Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -  Steuerfreie Leistung“  (Oslobodená intrakomunitárna dodávka - oslobodené od dane), potom kupujúca spoločnosť nadobúda  auto v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), pri ktorom je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, čo znamená, že uplatňuje tzv. “samozdanenie“. Kupujúca spoločnosť má možnosť odpočítať si daň za predpokladu, že všetky ostatné podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 a § 51 ods. 1 písm. c) zákona o DPH sú splnené.
 
Otázka č. 2 - Kúpa ojazdeného auta v režime osobitnej úpravy dane
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 28.12.2019 som kúpil ojazdené auto FIAT PUNTO za 22 000 CZK  v autobazáre ACB AUTA s.r.o., Náměstí 55, 373 81 Kamenný Újezd, Česká republika. Hoci tento autobazár je platiteľom dane a IČ pre DPH uvedené na faktúre som overil s výsledkom, že je platné, na faktúre nie je uvedená česká DPH. Som povinný samozdaniť túto kúpu auta tak, ako pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, a zaplatiť daň na Slovensku?
Odpoveď
Keďže český platiteľ je obchodníkom s použitým tovarom a ojazdené auto predáva v režime uplatnenia osobitnej  úpravy dane (čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES = § 66 zákona o DPH v SR), čo je uvedené aj na vyhotovenej faktúre výrazom “Osobitní režim marže – zdanení přirážky", potom kupujúci platiteľ nenadobúda  auto v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH, neuplatňuje tzv. “samozdanenie“  a nie osobou povinnou platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu  nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť si odpočítať daň.
 
Otázka č. 3 - Kúpa ojazdeného auta používaného na oslobodené plnenia
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 13.08.20129som kúpil ojazdený “É-čkový MEĎAČIK“ od Hartmannspital, Nikolsdorfer Gasse 26, 1050 Wien,  IČ pre DPH:  AT 9876543210. Hoci nemocnica je platiteľom dane a IČ pre DPH z faktúry som overil vo VIES-e, na faktúre je uvedená len predajná cena. Mám povinnosť zaplatiť DPH v SR?
Odpoveď
Keďže rakúska nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí medzi služby od dane oslobodené (v SR je to § 29 zákona o DPH), ojazdené auto predáva v režime oslobodeného dodania (čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES = § 42 zákona o DPH v SR), čo je uvedené na faktúre výrazom “Steuerfreie Leistung“ (oslobodené plnenie), kupujúci síce má nadobudnutie auta v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), avšak podľa § 44 písm. a) zákona o DPH je toto  nadobudnutie auta oslobodené od dane a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu  nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť si odpočítať daň.
 
Otázka č. 4 - Kúpa ojazdeného auta od neregistrovaného platiteľa
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 01.10.2019 som kúpil postaršiu HONDU CR-V od maďarského podnikateľa. Keď som overil IČ pre DPH uvedené na faktúre, zistil som, že  nie je registrovaný platiteľ dane. Ako si uplatním odpočítanie dane z kúpy?
Odpoveď
Keďže maďarský podnikateľ nie je registrovaným platiteľom dane, ojazdené auto predáva ako neplatiteľ dane – mimo daňového režimu DPH, z tohto dôvodu u kupujúceho sa neuvažuje o nadobudnutí  auta v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), nevzniká mu povinnosť platiť daň, čím nemá možnosť odpočítania dane.