0dpisovanie majetku

  • Odpisovanie majetku

    Pri odpisovaní majetku musí účtovná jednotka postupovať podľa § 28 zákona o účto...