Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Zmarené investície > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

FAQ

Otázka č.1: Akým spôsobom sa zahrnovali zmarené investície do základu dane v zdaňovacích  obdobiach pred 1.1.2015?

Odpoveď: V zákone o dani z príjmov do 31.12.2014 nebolo špecificky riešené zahrňovanie zmarených investícií do základu dane, postup ich zahrnutia bol v súlade s účtovnými predpismi. Ak nešlo o škodu,  suma zmarenej investície účtovaná na účte 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť bola daňovým výdavkom. Ak išlo o škodu, suma zmarenej investície účtovaná na účte 549 - Manká a škody  bola daňovým výdavkom len do výšky  prijatých náhrad alebo do výšky škody spôsobenej živelnou pohromou resp. škody spôsobenej  neznámym páchateľom v roku potvrdenia polície  tejto skutočnosti.