Prepočítací kurz

  • Prepočítací kurz

    Pre rok 2015 - 2021 Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použ...