Zaokrúhľovanie od roku 2020

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta,  prepočet sa uskutočňuje prostredníctvom viacerých stupňov, t. j. zaokrúhľuje sa každý výpočet nie, nie konečný výsledok.

FAQ

Otázka
Ako je to so zaokrúhľovaním dane vypočítanej sadzbou 19% zo zdaniteľnej mzdy nepresahujúcej  hodnotu 37 163,36 eura a z čiastky dane vypočítanej sadzbou 25% zo zdaniteľnej mzdy presahujúcej hodnotu v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020?
Odpoveď
Ročná daň  za rok 2020 je 19% zo zdaniteľnej mzdy nepresahujúcej sumu 37 163,36 eura vrátane (210,20x176,8=37 163,36)  a 25% zo zdaniteľnej mzdy presahujúcej sumu 37 163,36 eura

mesačný preddavok v roku 2021:
- 19% z tej časti zdaniteľnej mzdy nepresahujúcej sumu 3 165,16 vrátane (214,83x176,8 = 37,981,944 = 37,981,94/12=3165,16167 t.j. 3165,16 x 19% = 601,3804 t.j. 601,38 eura
- a 25% zo zdaniteľnej mzdy presahujúcej 3 165,16 eura