Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Spoločné ustanovenia pre oslobodené činnosti > Vykazovanie oslobodených činností v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze a súhrnom výkaze

Vykazovanie oslobodených činností v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze a súhrnom výkaze