Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Registrácia zahr. osoby podľa § 5

Registrácia zahr. osoby podľa § 5