Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Základ dane pri poskytnutí zľavy v čase dodania tovaru alebo služby

Základ dane pri poskytnutí zľavy v čase dodania tovaru alebo služby