Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Spoločné ustanovenia pre oslobodené činnosti > Vplyv oslobodených činností na odpočítanie dane

Vplyv oslobodených činností na odpočítanie dane