Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (je obchodník) > Predaj ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Použitie bežného režimu pri predaji ojazdeného auta platiteľom - obchodníkom s autami

Použitie bežného režimu pri predaji ojazdeného auta platiteľom - obchodníkom s autami

Daňový režim – uplatnenie dane pri predaji ojazdeného auta, ktoré obchodník s ojazdenými autami kúpil za účelom jeho ďalšieho predaja, je závislé od daňového režimu v akom bolo auto kúpené.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Použitie bežného režimu s oslobodením pri predaji do iného členského štátu
Naša SRO-čka je platiteľom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, zaoberá sa predajom kúpou a predajom ojazdených áut. Predávame auto, ktoré sme pred rokom, ako ojazdené, nadobudli od platiteľa dane z Rakúska. V prípade, že ho predáme platiteľovi dane registrovanému v Maďarsku,  sme povinný uplatniť k predanej cene daň ?
Odpoveď
Keďže platiteľ dane, nadobudol auto v tuzemsku z iného členského štátu (§ 11 zákona o DPH), ktoré samozdanil (§ 69 ods. 6 zákona o DPH) a tým mal možnosť odpočítať si daň podľa § 49 zákona o DPH, napriek tomu, že je obchodník s použitým tovarom, pri predaji použije bežný režim uplatňovania dane, avšak pri predaji kupujúcemu z iného členského štátu,  ktorý je tiež registrovaný platiteľ a ktorý poskytol svoje IČ  DPH pridelené v inom členskom štáte, je toto dodanie od dane oslobodené podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že auto opustí územie SR (splnenie podmienok uvedených v § 43 zákona o DPH) a tuzemský predávajúci platiteľa k cene neuplatňuje daň.
 
Otázka č. 2 - Použitie bežného režimu s daňou pri predaji do iného členského štátu
Som platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH a kšeftujem s ojazdenými autami. Konečne predávam auto, ktoré som kúpil pred rokmi ako ojazdené od slovenského podnikateľa (platiteľ DPH) za 1 200 eur s daňou. V prípade, že ho predám platiteľovi dane registrovanému v Poľsku, ktorý napriek mojím urgenciám mi neposkytol DIČ pre DPH, môžem tento predaj oslobodiť od dane alebo mám ho zdaniť?
Odpoveď
Hoci platiteľ dane kúpil auto od tuzemského platiteľa, ktorý uplatňoval daň voči nemu a mal možnosť odpočítať si daň podľa § 49 zákona o DPH, aj keď je obchodník s použitým tovarom, pri predaji použije bežný režim uplatňovania dane, a keďže kupujúci z iného členského štátu  nepreukázal, že je registrovaný platiteľ v inom členskom štáte, nemôže dodanie od dane oslobodiť  podľa § 43 zákona o DPH a je povinný k cene uplatniť tuzemskú sadzbu dane vo výške 20 % z predajnej ceny – zdaniť.
 
Otázka č. 3 – Použitie bežného režimu s daňou pri predaji auta v tuzemsku
Prevádzkujem autobazár a som platiteľ DPH (registrácia podľa § 4 zákona o DPH). Predávam 1-ročné úžitkové auto v kategórii N1, ktoré som kúpil za 24 000 eur, z toho 4 000 eur bola DPH. Môžem ho predať občanovi alebo ho musím predať podnikateľskému subjektu?
Odpoveď
Je zrejmé, že  predávajúci platiteľ dane kúpil auto od platiteľa dane, ktorý uplatňoval daň voči nemu a mal možnosť odpočítať si daň podľa § 49 zákona o DPH. Bez ohľadu na to, že je obchodník s použitým tovarom, pri predaji je povinný použiť bežný režim uplatňovania dane,  čo pre neho znamená povinnosť k cene uplatniť tuzemskú sadzbu dane vo výške 20 % z predajnej ceny, t.j. zdaniť, bez ohľadu na to, komu toto auto predá, či podnikateľskému subjektu (zdaniteľnej osobe), či občanovi (nezdaniteľnej osobe).