Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Premiestnenie nového automobilu občanom SR zo Slovenska do Švajčiarska

Premiestnenie nového automobilu občanom SR zo Slovenska do Švajčiarska

Otázka
Občan SR v postavení súkromnej osoby žije a pracuje vo Švajčiarsku, pričom tam má prechodný pobyt. Trvalý pobyt má v SR. Občan má v úmysle kúpiť na Slovensku nový automobil a exportovať ho do Švajčiarska a tam ho aj registrovať. Podľa doplňujúcich informácií, vozidlo občan prevezie na prevozných značkách a pri vstupe na územie Švajčiarska mu bude vymerané clo a DPH z dovozu nového dopravného prostriedku. Občana zaujíma, či si môže požiadať o vrátenie DPH, ktorá bude voči nemu uplatnená pri predaji nového automobilu v tuzemsku predajcom v SR?
 
Odpoveď
Občan SR v postavení súkromnej osoby, ktorá má trvalé bydlisko v SR, nemá nárok na vrátenie dane, ktorú voči nemu uplatnil tuzemský dodávateľ pri dodaní nového osobného automobilu. Podľa § 59 ods. 1 zákona o DPH môže fyzická osoba, ktorá v cestovnom styku vyváža z územia EÚ tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene vyvezeného tovaru, ktorý kúpila v tuzemsku od platiteľa len v prípade ak táto fyzická osoba nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie. Z uvedeného vyplýva, že ak fyzická osoba má trvalý pobyt na území SR alebo na území iného členského štátu EÚ, tuzemský platiteľ, ktorý pri predaji tovaru uplatnil v tuzemsku daň, nemôže tejto osobe daň zaplatenú v cene tovaru vrátiť.