Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Dodanie nového dopravného prostriedku do iného ČŠ > Platiteľom > Povinnosti platiteľa pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Povinnosti platiteľa pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Predaj (dodanie) nového dopravného prostriedku (NDP) z tuzemska do iného členského štátu platiteľom je oslobodený od dane za predpokladu, že je dodržaná podmienka jeho prepravy z tuzemska do iného členského štátu, avšak platiteľ dane pri tomto dodaní, okrem povinnosti vyhotovenia faktúry každému kupujúcemu, má povinnosti, ktoré sú závislé od toho, v akom postavení je kupujúci:
1. v prípade, že platiteľ dane dodá do IČŠ NDP osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (registrovanému platiteľovi), je toto dodanie oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, potom dodanie uvedie v daňovom priznaní k DPH a zároveň aj v súhrnnom výkaze,
2. v prípade, že platiteľ dane dodá do IČŠ NDP osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, je toto dodanie oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH, potom dodanie uvedie len v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze už dodanie nevykazuje.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vykazovanie dodania v daňovom priznaní
Naša SRO-čka je platcom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 13.02.2024 sme zakúpili nové auto. Následne, dňa 28.04.2024 sme ho predali spoločnosti Schwarzkopf Professional, Kärntner Ring 14, 1010 Vienna, Austria, VAT IN: AT 1234567890.  Na ktorých riadkoch daňového priznania sa uvádza táto transakcia? Má naša spoločnosť aj ďalšie povinnosti?
Odpoveď
Keďže dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu registrovanému platiteľovi dane je od dane oslobodené podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvedie predajnú cenu ako základ dane do riadku 13 a 14 daňového priznania a zároveň uvedie toto dodanie aj v súhrnom výkaze, kde uvedie kupujúceho IČ pre DPH a cenu, za ktorú vozidlo predal. Vyhotovená faktúra musí obsahovať v zmysle  v § 74 ods. 1  zákona o DPH aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku a slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“.
 
Otázka č. 2 - Pravidlá pri vyhotovovaní faktúry platiteľom
Som platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. V auguste 2024 som kúpil novú výletnú loď, ale keďže mi odobrali licenciu lodivoda, nemôžem ju prevádzkovať, a bol som ju v novembri 2024 predať podnikateľovi z Rakúska, avšak do dnešného dňa mi neposkytol IČ pre DPH. Čo mám uviesť do súhrnného výkazu a ako ho zaslať, keď ho nemám?
Odpoveď
Keďže dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je od dane oslobodené podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH v prípade, že je dodané inej osobe ako je registrovaný platiteľ  dane, potom predávajúci platiteľ dane nie je povinný uviesť tento predaj v súhrnom výkaze. Avšak vyhotovená faktúra musí obsahovať v zmysle v § 74 ods. 1  zákona o DPH aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku a slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“.