Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Zoznam členských štátov EÚ > Zoznam členských štátov Európskej únie

Zoznam členských štátov Európskej únie

Belgicko               Fínsko            Luxembursko    Rumunsko

Bulharsko             Francúzsko    Maďarsko          Slovensko

Česká republika   Grécko           Malta                  Slovinsko

Chorvátsko           Holandsko     Nemecko           Španielsko

Cyprus                  Írsko              Poľsko               Spojené kráľovstvo

Dánsko                 Litva              Portugalsko       Švédsko

Estónsko               Lotyšsko       Rakúsko            Taliansko