Úvod > Elektronická registračná pokladnica (ERP) a virtuálna registračná pokladnica (VRP) > Čo sa na účely zákona o ERP rozumie registračnou pokladnicou (ERP) alebo virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP)

Čo sa na účely zákona o ERP rozumie registračnou pokladnicou (ERP) alebo virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP)