Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Základ dane pri predaji podniku

Základ dane pri predaji podniku