Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z tretieho štátu > Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z tretieho štátu

Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z tretieho štátu

Zákon o DPH osobitne určuje miesto dodania tovaru, keď sa preprava alebo odoslanie tovaru začína v treťom štáte.  Podľa § 13 ods. 2 zákona o DPH ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, považuje sa za miesto dodania tovaru dovozcom (§ 69 ods. 8 zákona o DPH) a za miesto prípadných ďalších dodaní tohto tovaru členský štát dovozu (miesto dovozu tovaru je upravené v § 18 zákona o DPH).
 
FAQ
 
Otázka č. 1– Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z Ruska
Český podnikateľ doviezol tovar z Ruska do Českej republiky. Tovar vstúpil na územie Slovenskej  republiky, kde bol prepustený do colného režimu voľný obeh. Miestom dovozu tovaru je Slovenská republika. Tovar bol ďalej prepravený do Českej republiky, kde má sídlo kupujúci. Kde je miesto dodania tovaru ?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru je Slovenská republika. Dovozcovi vzniká daňová povinnosť v Slovenskej republike. Ak sú splnené podmienky § 48 ods. 3 zákona o DPH, dovozca uplatní oslobodenie od dane (dovozca musí byť registrovaný  na území Slovenskej republiky, aby mohol  uplatniť oslobodenie od dane, alebo sa môže dať zastúpiť na účely oslobodenia od dane daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH).
 
Otázka č. 2 – Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z Ukrajiny 
Rakúska obchodná spoločnosť doviezla tovar z Ukrajiny  do Rakúska. Tovar vstúpil na územie Slovenskej  republiky, kde bol prepustený do colného režimu voľný obeh. Miestom dovozu tovaru je Slovenská republika. Tovar bol ďalej prepravený dopravnou spoločnosťou  do Rakúska, kde má rakúska obchodná spoločnosť sídlo. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru je Slovenská republika. Dovozcovi vzniká daňová povinnosť v Slovenskej republike. V prípade ak sú splnené podmienky § 48 ods. 3 zákona o DPH, dovozca uplatní oslobodenie od dane (dovozca musí byť registrovaný  na území Slovenskej republiky, aby mohol  uplatniť oslobodenie od dane, alebo sa môže dať zastúpiť na účely oslobodenia od dane daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH).

Otázka č. 3 – Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z Bieloruska 
Maďarský podnikateľ doviezol  železiarsky tovar z Bieloruska   do Maďarska. Tovar vstúpil na územie Slovenskej  republiky, kde bol prepustený do colného režimu voľný obeh. Miestom dovozu tovaru je Slovenská republika. Tovar bol ďalej prepravený dopravnou spoločnosťou  do Budapešti, kde má maďarský podnikateľ svoje sídlo. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru je Slovenská republika. Dovozcovi vzniká daňová povinnosť v Slovenskej republike. Ak sú splnené podmienky § 48 ods. 3 zákona o DPH, dovozca uplatní oslobodenie od dane (dovozca musí byť registrovaný  na území Slovenskej republiky, aby mohol  uplatniť oslobodenie od dane, alebo sa môže dať zastúpiť na účely oslobodenia od dane daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH).

Otázka č. 4 – Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z Ruska 
Nemecký podnikateľ, ktorý je registrovaný pre DPH v Nemecku doviezol stroje z Ruska do Nemecka.  Stroje boli prepustené  do colného režimu voľný obeh na území Slovenskej republiky. Miestom dovozu tovaru je Slovenská republika. Stroje  boli ďalej prepravené nemeckou dopravnou spoločnosťou  do Berlína, kde má nemecký podnikateľ svoje sídlo. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru je Slovenská republika. Dovozcovi vzniká daňová povinnosť v Slovenskej republike. V prípade ak sú splnené podmienky § 48 ods. 3 zákona o DPH, dovozca uplatní oslobodenie od dane (dovozca musí byť registrovaný  na území Slovenskej republiky, aby mohol  uplatniť oslobodenie od dane, alebo sa môže dať zastúpiť na účely oslobodenia od dane daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH).