Úvod > Odvod z podnikania v regulovaných odvetviach > Stanoviská FR SR > Pojem výsledok hospodárenia v oznámeniach

Pojem výsledok hospodárenia v oznámeniach

Otázka

Ide o objasnenie pojmu Výsledok hospodárenia vo formulároch - Oznámenie regulovanej osoby podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode a Oznámenie na zúčtovanie odvodov regulovanej osoby podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode (ďalej len zákon). V uvedených formulároch ide o rozdielne výsledky hospodárenia? V oznámení podľa § 8 ods. 3 zákona sa myslí výsledok hospodárenia po zaúčtovaní osobitného odvodu - t. j. r. 100 podaného DP za rok 2017 a v oznámení podľa § 9 ods. 1 zákona sa myslí výsledok hospodárenia bez zaúčtovaného osobitného odvodu - t. j. r. 100 podaného DP za rok 2017 mínus zaúčtovaný osobitný odvod?

Odpoveď

V obidvoch oznámeniach sa myslí pod pojmom výsledok hospodárenia výsledok hospodárenia pred zdanením  (§ 5 ods. 3 a 4 zákona) - t. j. VH vrátane zaúčtovaného nákladu na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a aj vrátane zaúčtovaného príslušného preplatku resp. nedoplatku.

1. v prípade oznámenia podľa § 8 ods. 3 zákona sa uvádza výsledok hospodárenia upravený podľa § 5 zákona vykázaný za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu v ktorom došlo k zmene sumy základu odvodu (2016), alebo ak dôjde k dodatočnej zmene výsledku hospodárenia, nový výsledok hospodárenia podľa § 5 ods. 1 zákona alebo podľa § 13 ods. 1 zákona. 

2. v prípade oznámenia podľa § 9 ods. 1 zákona podávaného pri zúčtovaní odvodov sa uvádza výsledok hospodárenia za príslušné účtovné obdobie (2017).