Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient > Pridelenie kódu pokladnici e-kasa klient (ORP a VRP)

Pridelenie kódu pokladnici e-kasa klient (ORP a VRP)

Otázka č. 1 - pridelenie kódu ORP
Akým spôsobom požiadať o pridelenie kódu ORP?
Odpoveď
Žiadosť o pridelenie kódu ORP je potrebné podať cez štruktúrovaný elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Všetky elektronické formuláre súvisiace s agendou e-kasa sa podnikateľovi zobrazia v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“. Po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelí kód pokladnice e-kasa klient - ORP. V tejto súvislosti bude podnikateľovi do e-kasa zóny doručený inicializačný balíček, t. z. identifikačné a autentifikačné údaje, ktoré je podnikateľ povinný si následne stiahnuť (nahrať) do ORP pred jej prvým použitím.

2023.02.24_001_ORP_2023_IM.pdf (financnasprava.sk)


Otázka č. 2 - pridelenie kódu VRP
Akým spôsobom požiadať o pridelenie kódu VRP?
Odpoveď
Žiadosť o pridelenie kódu VRP je možné podať cez štruktúrovaný elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Všetky elektronické formuláre súvisiace s agendou e-kasa sa podnikateľovi zobrazia v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“. Po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelí kód pokladnice e-kasa klient - VRP. Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (poštou doporučene, do vlastných rúk).

2023.02.24_001_ORP_2023_IM.pdf (financnasprava.sk)


Otázka č. 3 - inicializačný balíček
Čo obsahuje inicializačný balíček?
Odpoveď
Inicializačný balíček obsahuje identifikačné a autentifikačné údaje.
Identifikačnými údajmi ORP je súbor údajov potrebných na vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktoré jednoznačne identifikujú on-line registračnú pokladnicu podnikateľa.
Autentifikačnými údajmi ORP sú údaje, ktoré umožňujú overiť identitu ORP pri komunikácii so systémom e-kasa. Autentifikačnými údajmi ORP sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu ORP pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa. Autentifikačné údaje majú platnosť 2 roky a po tejto dobe je ich potrebné obnoviť.


Otázka č. 4 -  Stiahnutie inicializačného balíčka na stránke FR SR, osobná internetová zóna, e-kasa.
Ako stiahnuť inicializačný balíček?
Odpoveď
Postup stiahnutia inicializačného balíčka je zverejnený na stránke FR SR www.financnasprava.sk, v časti FaQ, Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam, elektronické a virtuálne registračné pokladnice:

2023.05.04_003_ORP_2023_IM.pdf (financnasprava.sk)