Mikro účtovná jednotka v roku 2015

Podľa § 39k ods. 3 a 4 (prechodné ustanovenie) zákona o účtovníctve:
  • účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, sa považuje za mikro účtovnú jednotku aj v roku 2015;
  • účtovná jednotka, ktorá sa mohla stať mikro účtovnou jednotkou v roku 2014, ale sa rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku, od 1.1.2015 sa považuje za malú účtovnú jednotku.
     
    FAQ
Otázka č. 1 – Mikro účtovná jednotka v roku 2015 ako mikro účtovná jednotka   
V roku 2014 sa účtovné jednotky mohli dobrovoľne rozhodnúť, že sa zatriedia ako mikro účtovné jednotky alebo nie, samozrejme za predpokladu, že splnia zákonom stanovené kritériá. Ak sa účtovná jednotka za rok 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, môže aj naďalej ostať ako mikro účtovná jednotka?
Odpoveď
Ak sa účtovná jednotka v roku 2014 rozhodla stať sa mikro účtovnou jednotkou, považuje sa za mikro účtovnú jednotku aj v roku 2015. To znamená, že táto účtovná jednotka musí byť v roku 2015  mikro účtovnou jednotkou.
 
Otázka č. 2 – Mikro účtovná jednotka v roku 2015 ako malá účtovná jednotka   
V roku 2014 sa účtovné jednotky mohli dobrovoľne rozhodnúť, že sa zatriedia ako mikro účtovné jednotky alebo nie, samozrejme za predpokladu, že splnia zákonom stanovené kritériá. Ak sa účtovná jednotka v roku 2014 mohla zatriediť ako mikro účtovná jednotka, ale nezatriedila sa ako mikro účtovná jednotka, môže sa zatriediť ako mikro účtovná jednotka od roku 2015?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá sa mohla v roku 2014 stať mikro účtovnou jednotkou, ale sa rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku, od 1.1.2015 sa považuje za malú účtovnú jednotku.