Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Dodanie tovaru oslobodeného od dane

Nemocnica - platiteľ dane kúpila špeciálny prístroj od slovenského platiteľa, ktorý k cene uplatnil DPH. Keďže nemocnica prístroj využívala výlučne na zdravotnú starostlivosť (službu oslobodenú od dane podľa § 29 zákona o DPH), nemohla si uplatniť odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH. Po určitej dobe sa rozhodla prístroj predať súkromnému lekárovi. Má povinnosť uplatniť k cene DPH?

Odpoveď

Nemocnica pri predaji neuplatní k cene DPH, nakoľko podľa § 42 je predaj od dane oslobodený.