Príjem charakteru licenčných poplatkov plynúcich zo zahraničia