Úvod > Daň z motorových vozidiel > Oslobodenie od dane z MV > Oslobodenie od dane z motorových vozidiel

Oslobodenie od dane z motorových vozidiel

 
Od dane je oslobodené:
  • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
  • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
Oslobodenie od dane (okrem vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov ak je zaručená vzájomnosť) uplatňuje daňovník v podanom daňovom priznaní.