Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Ochrana a uchovávanie údajov v pokladnici e-kasa klient > Ochrana údajov v pokladnici e-kasa klient - archivácia

Ochrana údajov v pokladnici e-kasa klient - archivácia

Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy z ORP, údajov z dokladov vklad, výber, neplatný doklad, paragón, autentifikačných údajov k ORP alebo prihlasovacích údajov k VRP proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.


FAQ

Otázka č. 1 – archivácia
Aké doklady a údaje  je podnikateľ povinný uchovávať pri používaní pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Pri používaní pokladnici e-kasa klient má podnikateľ  povinnosť:
      • uchovávať kópie paragónov, doklady označené slovami  „NEPLATNÝ DOKLAD“, pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní paragónov chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
      • zabezpečiť čitateľnosť údajov na  dokladoch z pokladnice e-kasa klient po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
      • uchovávať chránené dátové úložisko pri ORP do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane  (§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).