Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Miesto dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov > Miesto dodania tovarov na palubách lietadiel, lodí a vlakov

Miesto dodania tovarov na palubách lietadiel, lodí a vlakov

Pri dodaní tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov počas osobnej dopravy na území Európskej únie je miestom dodania tovaru miesto, kde sa osobná doprava začína (§ 13 ods.1 písm. d) zákona o DPH).
 
FAQ

Otázka č. 1 – Miesto dodania tovaru na palube lietadla
Slovenská letecká spoločnosť (platiteľ dane) počas letu z Bratislavy do Prahy predáva na palube lietadla tovar. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru, ktorý je predaný na palube lietadla cestujúcim, je miesto,  kde sa osobná doprava začína, t.j. tuzemsko a platiteľ dane uplatní k cene tovaru slovenskú DPH.

Otázka č. 2 - Miesto dodania tovaru vo vlaku
Železnice Slovenskej republiky (platiteľ dane) počas prepravy cestujúcich z Košíc do Prahy predávajú  vo vlaku tovar. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru, ktorý je predaný vo vlaku  cestujúcim, je miesto,  kde sa osobná doprava začína, t.j. tuzemsko a platiteľ dane   uplatní k cene tovaru slovenskú DPH.
 
Otázka  č. 3 – Miesto dodania tovaru na palube lietadla
Česká letecká spoločnosť je identifikovaná pre DPH v Českej republike. Česká letecká  spoločnosť  počas letu z Prahy do Košíc predáva na palube lietadla tovar. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru, ktorý je predaný na palube lietadla cestujúcim, je miesto,  kde sa osobná doprava začína, t.j. Česko a česká letecká spoločnosť  uplatní k cene tovaru českú DPH.

Otázka č. 4 - Miesto dodania tovaru vo vlaku
Železnice Maďarskej republiky (platiteľ dane) počas prepravy cestujúcich z Budapešti do Košíc predávajú vo vlaku tovar. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miestom dodania tovaru, ktorý je predaný vo vlaku  cestujúcim, je miesto,  kde sa osobná doprava začína, t.j. Maďarsko  a železnice Maďarskej republiky   uplatnia  k cene tovaru maďarskú DPH.