Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Predaj poštových cenín a kolkov > Predaj poštových cenín a kolkov

Predaj poštových cenín a kolkov

Sprostredkovanie predaja poštových cenín a kolkov oslobodených od dane upravuje § 40 zákona o DPH za podmienky, že ich predaj je v nominálnej hodnote.