Čo sa rozumie ojazdeným dopravným prostriedkom

Pojem „ojazdený dopravný prostriedok“ (ďalej len ojazdené auto) nie je zákonom o DPH definovaný.  V praxi sa často tento pojem používa a myslí sa tým auto, ktoré nespĺňa  kritériá nového dopravného prostriedku uvedené v § 11 ods. 11 a 12  zákona o DPH, t.j. ojazdeným autom je pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov a má najazdených viac ako 6 000 km a v čase jeho kúpy uplynulo viac ako šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky (musia byť splnené obidve podmienky súčasne).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 Ojazdené auto s najazdenými 7 000 km
Kúpil som osobný automobil v máji 2018. V októbri 2019 ho predávam záujemcovi do Českej republiky, pričom má najazdené len 7 000 km. Považuje sa predaj tohto auta za dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu, keď má ubehnuté len tak málo km – skoro vôbec nepoužívané?
Odpoveď
Keďže motorové vozidlo je používané dlhšie ako jeden kalendárny rok (18 mesiacov) a zároveň má najazdených 7 000 km, nie je splnená ani jedna z podmienok pre nový dopravný prostriedok v zmysle § 11 ods. 11 a 12  zákona o DPH, a z tohto dôvodu sa považuje za ojazdené vozidlo. 
 
Otázka č. 2 – Auto používané 3 mesiace
V marci 2019 bolo zakúpené nové motorové vozidlo, ktoré v máji 2019 po ubehnutí 7 000 km sa predáva kupujúcemu z Rakúska. Považuje sa predaj tohto motorového vozidla za dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu, vzhľadom na skutočnosť, že bolo len krátko používané?
Odpoveď
Aj keď motorové vozidlo má najazdených viac ako 6 000 km, ale bolo používané len 3 mesiace, čím je splnená aspoň jedna z podmienok pre nový dopravný prostriedok podľa § 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH, považuje sa za nový dopravný prostriedok a nie za ojazdené auto.