Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Označenie tovaru a služieb na účely zákona o ERP > Označenie tovaru a služieb v pokladnici e-kasa klient

Označenie tovaru a služieb v pokladnici e-kasa klient

Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať, a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.   
 
 
Otázka č. 1 - označenie tovaru
Ako sa správne označuje tovar alebo služba na pokladničnom doklade?
Odpoveď
Z pokladničného dokladu musí byť zrejmé aký druh tovaru sa predával alebo aká služba sa poskytla. Označenie tovaru alebo služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať, a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.
Názov tovaru je obvykle vyjadrený podstatným menom na prvom mieste. K tomuto podstatnému menu sa môžu priraďovať ďalšie rozvíjajúce pojmy, napr. podľa vlastností tovaru. Pomenovanie musí vyjadrovať dostatočne presne vecný obsah predávaného tovaru.
Použitie skráteného alebo podrobnejšieho názvu záleží na rozhodnutí podnikateľa, resp. na technických možnostiach pokladnice. Pri používaní skráteného názvu, t. j. skratiek je však potrebné dbať na to, aby tovar alebo poskytnutá služba bola identifikovateľná (napr. trv. peč.,tat. omáč., umýv. vlasov alebo podrobnejší názov, napr. pivo Bažant, banány, jablká, mrkva, horká čok., varová čok., práš. cukor, kyslá smot., cig. West, hov. mäso, slov. klobása, biely jogurt, jogurt čuč. a pod.).
Ako nevyhovujúce označenie tovaru je, napr. nealkoholický nápoj, alkoholický nápoj, mliečny výrobok, zelenina, ovocie, textilný tovar, kvety, pretože z takéhoto označenia by nebolo možné konkrétne určiť o aký druh tovaru ide; správnym označením je, napr. maslo, syr Eidam, syr Karička, ovocný jogurt, trvanlivé mlieko, dámska sukňa, pánska košeľa, črepníkový kvet fikus, kvet gerbera ako aj ich skrátené označenie.
Presný návod na označenie tovaru alebo služby neexistuje. Podnikateľ by mal tovar označiť tak, aby v prípade jeho reklamácie bolo jednoznačné, že ide naozaj o tovar, ktorý zákazníkovi predal a nemohlo dôjsť k jeho spochybneniu.
 

Otázka č. 2 - označenie tovaru pri predaji jedného druhu tovaru
Podnikateľ predáva iba jeden druh tovaru - dámske tričká, za rôzne ceny. Je možné v rámci označenia tovaru rozlíšiť tento tovar na pokladničnom doklade podľa ceny?  
Odpoveď
V prípade predaja jedného druhu tovaru - dámskych tričiek postačuje ich rozlíšenie na pokladničnom doklade podľa ceny.
 
 
Otázka č. 3 - označenie tovaru pri predaji kníh
Pri predaji kníh je postačujúce ich označenie iba ako "kniha", t.j.  bez jej názvu?
Odpoveď
V uvedenom prípade nepostačuje skupinové označenie tovaru (napr. kniha), je potrebné knihy označiť bližšie aspoň podľa žánrov, napr. poézia, rozprávky a pod.